KOMPRESOR.CZ  |  Prodej  |  Zakázky  |  Nákupní košík  |  Technický servis  |  Kontakt 
     
 
Kompresory
Oleje kompresorové
Příslušenství
Nářadí
Měření a regulace
Čerpadla
Motory
Bazar
Objednávka
Poptávka
Technický servis
Nákupní košík
Obchodní podmínky
Servisní podmínky
Kontakt

 

 

 

 

 

 
 

Servisní služby, servisní a záruční podmínky a servisní smlouvy
společnosti JOP SERVICE, s. r. o.

 
I. Principy poskytování servisních služeb společností JOP SERVICE, s. r. o.

 • Veškerou servisní činnost provádí společnost JOP SERVICE, s. r. o. na základě konkrétních provozních podmínek a v souladu s návrhem na obsluhu a údržbu výrobců tlakových zařízení a s ohledem na nejnovější poznatky v oblasti logistiky.
 • Při stanovování servisních period se společnost JOP SERVICE, s. r. o. zaměřuje na minimalizaci nákladů na použité oleje, filtry, separátory a ostatní spotřebovávané díly a na bezporuchovost provozovaných zařízení. Za tímto účelem provádí společnost JOP SERVICE, s. r. o. v rámci servisu diagnostiku stavu ložisek olejových náplní, měření efektivnosti výroby stlačeného vzduchu a technických plynů vztaženou na skutečnou spotřebu energií.
 • Individuální přístup a orientace na potřeby zákazníka.
 • JOP SERVICE, s. r. o. poskytuje non-stop servis.
II. Servisní program

 Společnost JOP SERVICE, s. r. o. nabízí svým zákazníkům servisní program zaměřený na:
 • poradenský servis,
 • prodejní servis,
 • poprodejní servis a
 • doplňkový servis.
III. Poradenské servisní služby

 • vytvoření nabídky na dodávku na klíč
 • návod k použití
IV. Prodejní servisní služby

 • montáž zařízení na úpravu stlačeného vzduchu
 • montáž a úpravy rozvodů stlačeného vzduchu
 • propojení zařízení na tlakový rozvod
 • uvedení zařízení na úpravu stlačeného vzduchu do provozu
 • revize tlakových nádob - výchozí a první provozní revize, provedení tlakové zkoušky, revize tlakového rozvodu
 • zaškolení obsluhujícího personálu
V. Poprodejní servisní služby

 • kontakt na servisního mechanika
 • program údržby, preventivních a garančních prohlídek
 • záruční a pozáruční opravy
 • renovace
 • generální opravy a rekonstrukce
 • dodávky náhradních dílů
 • revize tlakových nádob - periodické provozní revize
 • modernizace
VI. Doplňkové servisní služby

 • projekty využití odpadního tepla z kompresorů
 • možnost zřízení a vedení konsignačního skladu u zákazníka
 • půjčování kompresorů
 • prodej kompresorů formou protiúčtu
VII. Servisní a záruční podmínky

 • Servisní podmínky

  Servisní podmínky jsou uvedeny ve vzorové servisní smlouvě a body vzorové servisní smlouvy mají obecnou platnost. V ostatních bodech platí pro ty zákazníky, kteří servisní smlouvu se společností JOP SERVICE, s. r. o. uzavřou.

 • Obecně platné záruky

  Na nově dodané zařízení poskytuje společnost JOP SERVICE, s. r. o. záruku 12 měsíců ode dne uvedení do provozu (nebo ode dne dodání? do provozu). Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené nedbáním pokynů návodu k použití. Ze záruky jsou vyjmuty díly běžného opotřebení (filtry, těsnění atd.). Podmínkou záruky je provádění údržby tak, jak je předepsána výrobcem nebo upravena JOP SERVICE, s. r. o.

 • Individuálně sjednané záruky

  Záruky sjednané nad rámec, nebo odlišně od obecně platných záruk jsou uvedeny na záručním, dodacím nebo zakázkovém listě nebo na protokole o převzetí dodaného zboží nebo poskytnutých služeb.

VIII. Servisní smlouva

Společnost JOP SERVICE, s. r. o. nabízí možnost podpisu zvýhodněné servisní smlouvy. V případě uzavření servisní smlouvy a zaplacení paušálního poplatku společnost JOP SERVICE, s. r. o. vykoná asi 2x ročně technickou prohlídku agregátů, příslušenství, výměny olej náplní, filtrů a běžné údržby. Pokud to dovolí provozní hodiny agregátů, lze přizpůsobit intervaly prohlídek odstávce, popříp. místním zvyklostem. Na místo poruchy se servisní technik dostaví do 24 hodin nebo dle dohody. Společnost JOP SERVICE, s. r. o. poskytuje servis non-stop.

  Formátovat pro tisk
Formátovat pro tisk